Kontaktujte nás

MLYN TRENČAN spol. s r.o.
Družstevná 344
913 21 Trenčianska Turná
Slovenská Republika

Vedenie spoločnosti

Ing. Ervín Ďurka – konateľ spoločnosti
e-mail: edurka@mlyntrencan.sk

Sekretariát

Ing. Mikitová Mária – personálna a mzdová pracovníčka
Tel: 032/ 65 85 726
e-mail: mlyntrencan@mlyntrencan.sk

Oddelenie odbytu

Ing. Prekopová Jarmila – obchodná manažérka
e-mail: jprekopova@mlyntrencan.sk
Tel: 0905 645 623

Miroslav Hrebík – obchodný manažér
e-mail: mhrebik@mlyntrencan.sk

PhDr. Husárová Ľubomíra – referentka odbytu
e-mail: odbyt01@mlyntrencan.sk

Ing. Bebjaková Martina – referentka odbytu
e-mail: odbyt@mlyntrencan.sk
Tel. / fax: +421 (32) 658 57 05

Laboratórium

Eva Janíková – manažérka kvality
email: ejanikova@mlyntrencan.sk

Andrea Baginová – laborantka
Dušana Kaňovská – laborantka

Kde nás nájdete

Zobraziť Mlyn Trenčan spol s.r.o. na väčšej mape